World of Warcraft - vše co potřebujete vědět

Povolání

  

Druid    Hunter    Mage    Paladin    Priest    Rogue

  Shaman    Warlock    Warrior    Death KnightDruid

ruidi jsou strážci světa a páni přírody s rozmanitou škálou schopností. Jsou to silní léčitelé, schopni vyléčit otravu jedem nebo oživit padlé během boje. Ovládají hněv přírody sesílající rozsáhlé poryvy energie projevující se například bouřlivým počasím, dokaží poručit rojům hmyzu nebo dokonce zakořenit své nepřátelé do země. Druidi jsou ovšem také páni divočiny. Mohou se proměnit do formy medvěda, kočky nebo dokonce lachtana, kde jim každá z těchto forem dává určité schopnosti. Konkrétněji je zvýhodňuje v boji nebo cestování. Druid je rozmanité povolání s velkou škálou možností herních stylů.


Hunter

unter neboli Lovec je smrtící střelec, který je schopen sestřelit z dálky nepřítele pomocí luku, kuše nebo pušky. Se zaměřením na Survival, tedy přežití, je pak schopen stopovat nepřátelé a chytit je do připravených pastí. Hunteři mají přímé spojení se šelmami Azerothu. Jsou schopni je ochočit, vycvičit a udělat z nich dobré ochránce. Ti jim pak jsou nápomocni v boji, jako např. možnost ovládat dvě zbraně najednou.


Mage

ágové ovládají prvky ohně, mrazu a tajemna, aby zničili nebo neutralizovali své nepřátelé. Jsou rouchem ve své třídě, která vyniká ničením a udílením škod z obrovské dálky, pomocí vykouzlení mrazivých či ohnivých blesků na jeden cíl, nebo destruktivním kouzlem v široké oblasti účinku na více nepřátel. Dokáží si kdykoliv vykouzlit pítí s jídlem a díky svým portálům cestovat po celém světě v jediném okamžiku.

trážci svatého světla a ochránci Alliance, paladinové zesilují sílu svých spojenců svatými aurami a s požehnáním chránit jejich přátelé, jsou vybaveni vysokou výdrží v boji. Nosí těžké brnění, vydrží ošklivá zranění utržená v hrozivých bitvách, dokáží léčit a dokonce zvedat z mrtvých své spojence. V boji mohou používat masivní obouruční zbraně, dokáží omráčit nepřítele, zničit nemrtvé a démony, a mouhou seslat i rozsudek svaté pomsty. Paladin je obranné povolání určené k výdrži a přežití svých nepřátel.

riest, přeloženo jako kněz, je mistr léčení vůbec. Chrání své spojence v boji a dokáže je případně i vzkřísit. Priesti disponují řadou kouzel, které je dokáží ochránit před případným ublížením, nebo kouzly, které posílí je a jejich přátelé. V opačném případě, kdy jsou nuceni zničit nepřítele, mohou použít svou moc stínu či svatého světla. Kněz je velice různorodé a mocné povolání, žádoucí ve skupinách, schopné plnit více úloh.

ogue je lehce obrněná melee třída schopna masivně ublížit svým protivníkům. Jsou to mistři v plížení, kteří minou nepřítele bez povšimnutí. Jejich předností je tedy napadení protivníka ze stínu, kde získávají výhodu první rány. Do stínu zase mohou jednou za čas během boje utéci. Mohou nakupovat jedy, které ochromí nepřítele, či jinak znemožní jeho bojové schopnosti. Rogue je ceněný i ve větších skupinkách a to nejen pro jeho obrovské ublížení, které je schopen udělit, ale také proto, že dokáže otevřít zamčené truhly nebo dveře.

hamani jsou duchovní vůdci svých kmenů a klanů. Jsou to mistři přírodních živlů, které neustále využívají pro svá kouzla. Rovněž jejich čarovné totemy závisí na přírodních silách, umožňující Shamanům využívat sílu léčení, posílit schopnosti svých spojenců a přitom seslat živelné peklo na své nepřátele. Shaman může nosit nejvýše brnění a v boji může využít své znalosti obouručních zbraní. Díky své všestrannosti patří mezi univerzální povolání, které je schopno léčit a oživovat mrtvé, bojovat fyzickou silou s pomocí elementů nebo využít své živelné síly pouze se zaměřením na kouzla.

arloci jsou mistři stínu, ohně, a démonické síly. Jsou rouchem své třídy, která vyniká mučením svých nepřátel po seslání různých nákaz či kleteb. Mezi jejich umění patří rovněž vyčarování stínu či ohně na bitevní pole, nebo například vyvolání démonického společníka. Warloci jsou povoláním zaměřeným na ublížení z dálky, jsou schopni využít své démonické síly k pomoci svým spojencům pomocí čarovných kamenů, nebo k sobě dokáží přivolat démonickým rituálem za vytvoření portálu hráče z různých koutů světa.

ojovníci neboli Warrioři mohou být zuřící zběsilci oděni v těžkém brnění schopni odolávat obrovským útokům a zároveň chránit své spojence před zraněním. Mají širokou paletu útoků, které ochromí jejich nepřátele, udělují obrovské množství škody v jednom úderu a svým bojovým křikem jsou schopni posílit své spojence. Vynikají v boji proti několika protivníkům najednou. Z každé obdržené nebo udělené rány získávají vztek, který následně navýší jejich útok. Bojovníci jsou univerzální třída s různými herními styly.

růzostrašný Death Knight, první hrdinské povolání hry World of Warcraft, není váš průměrný dobrodruh snažící se prokázat svou cenu na bitevních polích Azerothu. Kdysi bývalý služebník samotného Lich Kinga, kráčí svou cestou jako zkušený, děsivý protivník, těžce ozbrojený a obrněný se znalostí zakázané magie, kterou se naučil ve službách Lich Kinga.
 
Guildweb.wgz.cz © 2011. Všechna práva vyhrazena. World of Warcraft a Blizzard Entertainment jsou ochrannými známkami a registrovanými značkami společnosti Blizzard Entertainment, Inc. Optimalizováno pro Mozilla Firefox 1920x1080.


Katalog firem, Porovnavač cen, Notebooky a počítače