World of Warcraft - vše co potřebujete vědět

Tváře Cataclysma

hrall, náčelník Hordy je žijící symbol ušlechtilosti, síly a neoblomné odvahy. Odvedl Orky z ubytovacích táborů Lordaeronu do nové éry svobody a prosperity a pod jeho vedením se Horda zapsala jako hlavní síla Azerothu. Jako shaman měl Thrall hluboké spojení s jednotlivými živly a jejich moudrost se ukázala být pro tohoto náčelníka velkým přínosem. Ačkoliv byla víra Hordy ve svého náčelníka skutečně velká, našli se Orkové, kteří byli Thrallem znechuceni. Teprve čas ukáže, zda rodíly mezi ním a Garroshem Hellscreamem jsou chvilkovou záležitostí nebo náznak přicházejících změn.
najíc svého otce Groma Hellscreama pouze z příběhů, které o něm vyprávěly jako o jednom z těch, kdo odsoudili svůj lid, to je počátek Garroshova příběhu. Avšak po hrdinské oběti osvobodit Orky od démonické zkaženosti všem, přijal Garrosh svého otce jako statečného bojovníka a vůdce od přírody. Garroshovo vlastní úsilí ho však brzy postavilo do střetu s náčelníkem Hordy. Znechucený Thrallovým rozhodnutím prohledat Northrend namísto okamžité mobilizace Hordy, vyzval Garrosh náčelníka na souboj v Ring of Valor. Ten však musel být kvůli útoku služebníků Lich Kinga nečekaně zkrácen. Garrosh a Thrall tak mají stále nevyřízené účty... a Garroshova nedbalost se rychle stala problémem pro ty, kteří vědí, jaké nebezpečí se skrývá v Hellscreamově zuřivosti.
rál Stormwindu, vrátivši se v nedávné době tam, kam patří, nemá Hordu zrovna v lásce. Důvodů má hned několik: když byl Varian malý chlapec, viděl umírat svého otce pod rukama polovičního Orka Garony. Garona sloužila králi jako rádce. Propadla však Medivhovu kouzlu a zmatená na objednání Hordy Llanea zabila a jako důkaz o tomto činu vyřízla králi srdce. Dalším důvodem Variana proč nenávidět Hordu je smrt Anduina Lothara, poraženého před koncem Druhé Války v Blackrock Mountains náčelníkem Orků, Orgrimmem Doomhammerem. Anduin byl tím, kdo po pádu Stormwindu bezpečně dopravil mladého prince do Lordaeronu ke králi Terenasovi. Ani tento příběh nebyl jeho posledním střetnutím s Hordou. Poté co se dostal z ostrova Alcaz , kde byl držen místními piráty Defias Brotherhood, našel ho na břehu vyčerpaného bojujíc s obrovským krokodýlem Reghar Earthfury, který ho okamžitě zotročil jako svého bojovníka. Varian, který byl vždy ve službách Orků ovšem zjistil, že Royal Apothecary Society vyvíjela po dlouhou dobu novou epidemickou nákazu. Události, které se staly během bitvy o Undercity přesvědčili mladého krále lidí, že Horda byla ponechána příliš dlouho mimo kontrolu. Teď přišel čas dát věci do pořádku.
idé Alliance pamatují krále Gilneasu jako pyšného, odhodlaného, mazaného a arogantního človéka. Během Druhé Války zůstal on i jeho armáda u Alliance, ale když bylo po všem, uvědomil si, že Alliance potřebovala Gilneas více, než Gilneas Allianci. Rozhodl tak, že se Greymanova hradba uzavře všem příchozím a efektivně tak oddělil své království od okolního světaa všech jeho konfliktů. Ale osud, zdá se, udělil králi lekci v pokoře. Ačkoliv hradba izolovala Gilneas od zbytku světa, sloužila rovněž k zatracení jeho obyvatel navždy. Když se Worgenní prokletí prohnalo národem a všechny pokusy o jeho zažehnání selhaly, rozhodl se Greymane bojovat za lidskost svého lidu.
eoblomná, manipulativní a neskutečně krásná. Azshara měla mnohem více magické síly než jakýkoliv jiný Night Elf toho času. Před deseti tisíci lety, ona a jiní urození dostali Azeroth nebezpečně blízko ůplného zničení, když jejich užívání tajemné magie upoutalo pozornost nepřítele, Sargerase. Poškozená vlivem padlých titánů, dala Azshara dohromady plán, jak dostat Burning Legion do Azerothu. Plán, který způsobil Válku prastarých a Velké rozdělení Azerothu. Krásnou a krutou Azsharu pohltilo moře a už nikdy neměla být spatřena...alespoň se tomu věřilo. Nagy uctívají Azsharu jako poloboha a věří,že je stále naživu. Jak mohla přežít rozdělení Azerothu a za jakou cenu však zůstává tajemstvím.
ako jeden z pěti dračích aspektů vybrán titány, dostal Deathwing do své moci vládu nad zemí a dalšími hlubokými místy světa. Ztělesnil sílu Azerothu a působil jako ochránce Alexstraszi, aspektu, který dohlíží na všechen život světa Azerothu. Ačkoliv mocný, srdečný a moudrý, neunikl Naltharion mimo dosah temným silám ukrývajícím se pod povrchem. V průběhu doby zaryl zlověstný šepot své drápy do dračích myšlenek, které Nelthariona přivedly k šilenství. Zradil ostatní aspekty a když se obrátil proti svým bratrům a rozpoutal nekontrolovatelnou zkázu, přestal být Neltharionem Strážcem Země a stal se Deathwingem the Destroyerem. Spojené síly všech aspektů ho nakonec dokázali porazit, ovšem ne zničit. Ukrytý mimo světlo světa, resotoucí v nenávisti, léčí se ze svých poranění. Až však přijde jeho čas, změní tvář Azerothu navždy.
ho'gallova bezútěšná minulost je svědectvím o jeho neochvějné touze způsobit chaos všude, kde sahá jeho vliv. První ogří kouzelník, Cho'gall, rostl kdysi na straně Hordy k výšinám jako náčelník orků Twilight Hammeru. Jeho pochybnost však vyšla najevo, když opustil Hordu v rozhodující chvíli během Druhé války. To se nelíbilo Orgrimu Doomhammerovi, který se rozhodl jednat. Většinu Cho'gallova klanu se svým vojskem pozabíjel a přeživší zbytek včetně samotného Cho'galla tak donutil k věčnému skrytu před touto frakcí. Během následujících let se Cho'gall věnoval převážně formování Twilight Hammeru směřovaného ke starým bohům - starobylým poslům apokalypsy. V posedlosti těmito božstvy jej zlomyslně vedl, aby zničilo Ahn'Quiraj, kde začal usilovat o probuzení Starého Boha. To bylo možné pouze s využitím obrovské síly nového strážce Tirisfalu, Med'ana. Med'an však jeho plány zmařil a Cho'gall, zdálo se, byl poražen. Twilight Hammer ovšem zůstalo organizováno i po jeho smrti, což vedlo okolí k obavám, že je Cho'gall stále naživu...a pouze čeká na svůj čas, na tu správnou chvíli, kdy se znovu objeví.
 
Guildweb.wgz.cz © 2011. Všechna práva vyhrazena. World of Warcraft a Blizzard Entertainment jsou ochrannými známkami a registrovanými značkami společnosti Blizzard Entertainment, Inc. Optimalizováno pro Mozilla Firefox 1920x1080.


Katalog firem, Porovnavač cen, Notebooky a počítače